دوره های کامپیوتر

شهرسازی و معماری

 • 3DMAX
 • V –Ray ( Professionall)
 • Auto Cad 2D,3D
 • Rivit
 • Rhino
 • Sketchup
 • Archicad

مهارت های گرافیکی

 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesing
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Dreamweaver
 • Corel Draw

برنامه نویسی

 • برنامه نویسی اندروید به زبان جاوا
 • #C
 • ++C
 • Visual
 • VB.net
 • Fox Pro
 • Delphi

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
30 / 08 / 1396

تاریخ برگذاری امتحان
09 / 09 / 1396

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
30 / 08 / 1396

تاریخ برگذاری امتحان
10 / 09 / 1396

تاریخ شروع کلاس ها
01 / 07 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
15 / 09/ 1396

تاریخ برگذاری امتحان
23 / 09 / 1396