دوره های الکترونیک

دوره های الکترونیک

  • تعمیر تلفن همراه و تبلت
  • تعمیر رایانه شخصی ، لپ تاپ ، تلویزونهای پیشرفته LED – LCD و انواع مانیتور

تاریخ شروع کلاس ها
25/ 10 / 1396

تاریخ اتمام کلاس ها
15 12 / 1396

تاریخ برگذاری امتحان
25/ 12 / 1396