درباره ما

درباره آموزشگاه :

کماکان ما حسن شهرت و اعتماد مردم را یک ابزار واصلی‌ترین سرمایه برای خود می‌دانیم و درصدد آن هستیم که به‌خوبی از آن حفاظت کنیم .
امروزه فراگيری علوم و فنون  يکی از ضروريات زندگی شده است و شاهد هستيم آموزش و یادگیری عملاً‌ بازندگی و کار افراد جامعه ، عجين گشته است .
مدیریت مجتمع آموزشی نوین الکترونیک  افتخار دارد به‌عنوان یکی از پیشگامان فعال آموزش  ، امکان فراگیری علوم کاربردی را برای کلیه علاقه‌مندان فراهم آورد. این مرکز به‌عنوان یکی از معتبرترین واحدهای آموزشی ، ارتقاء دانش فنی علاقه‌مندان محترم را همواره بر دوش خود احساس کرده و با ارائه دوره‌های متنوع و پرکاربرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور،خدمات شایانی را به علاقه‌مندان فراگیری علوم ارائه نموده است .